Stavební firma Kutná Hora

STAVONEL spol. s r.o. je nezávislá stavebně-inženýrská společnost, která má oprávnění k projektování, přípravě a realizaci staveb. Historie firmy započala v roce 1999 kdy došlo k zápisu společnosti Stavonel spol. s r.o. do obchodního rejstříku.

Personální zázemí

základní tým tvoří 30 kmenových a 5 stálých externích pracovníků. V období, kdy rozsah zakázek převyšuje stálé kapacity firmy spolupracujeme s vyzkoušeným okruhem subdodavtelských organizací. Řízení veškerých dodávek je s ohledem na dosažení maximální možné kvality odvedených prací vždy zajišťováno odpovědnými kmenovými zaměstnanci.

Vedoucí představitelé společnosti

Ladislav Nepraš, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajiného inženýrství, stavby zdravotnětechnické a hydrotechnické ČKAIT 0006400, je absolventem SPŠS Děčín ( 1973 ). V průběhu více jak 3O – leté praxe pracoval v oblasti přípravy a realizace staveb. Má bohaté zkušenosti z odborné práce ve stavební výrobě na různých úrovních a s řízením stavebního střediska v rámci velkého výrobního podniku.

e-mail: lnepras@stavonel.cz

Ing. Martin Nepraš, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0009415, je absolventem Českého vysokého učení technického ( 2000 ). V průběhu své desetileté praxe pracoval v oblasti projekce a investic. Má zkušenosti s řízením investičního oddělení městského úřadu, se získáváním dotací z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. Je akreditován vládní agenturou CzechInvest jako manažer průmyslové zóny.

e-mail: mnepras@stavonel.cz