Referenční zakázky

vodohospodářské stavby, inženýrské sítě

Kanalizační přípojky Kaňk

realizace 2006

v hodnotě: 6,7 mil. Kč

Kanalizační přípojky Malín

realizace r. 2005

v hodnotě: 7 mil. Kč

Venkovní kanalizace a vodovod – „Jazuitská kolej“ Kutná Hora

realizace r. 2005

v hodnotě: 3 mil. Kč

Venkovní kanalizace a vodovod „Bazény Kutná Hora“

realizace r. 2005

v hodnotě: 1,5 mil. Kč

Kanalizace Rudné doly Kaňk, okr. Kutná Hora

odvedení dešť.kanalizace z areálu RD vč.lapolu a spádištních šachet

realizace r. 1999

v hodnotě 1,2 mil. Kč

Kanalizace Křesetice II. etapa, okr. Kutná Hora

realizace r. 1999

kanalizace z kamenin.rour v obci v hodnotě 1,3 mil. Kč

Vodojem 2 x 250 m3 pro obec Vrdy, okr. Kutná Hora

prefabrikovaný vodojem s AK vč.odpadu a příjezdové komunikace

realizace r. 1999

v hodnotě 3,2 mil. Kč

Vodojem s ASTS Kocanda, okr. Kutná Hora

monolit.vodojem v rámci stavby vodovod Vlkaneč,

realizace r. 1999

v hodnotě 1,8 mil. Kč

Vodovod a vodojem Přítoky, okr. Kutná Hora

etapa vodovodu vč. vodojemu 2 x 100 m3 vč. ATS

realizace r. 2000

v hodnotě 3,6 mil. Kč

Retenční nádrž – Foxconn CZ Kutná Hora

Silnoce Čáslav

realizace r 2007

v hodnotě 3 mil Kč

Kanalizační řady – Pecka – Miletín

PSVS

realizace r 2009

v hodnotě 6,5 mil Kč

Rekonstrukce teplovodu Kutná Hora

EVČ Pardubice

realizace r 2009

v hodnotě 8 mil Kč

Rybník Meduň – k.ú. Hostovlice

investor : Pozemkový úřad Kutná Hora

realizace r.2004

v hodnotě 1,2 mil. Kč

Výstavba Poldr Onomyšl

investor : ZVHS ÚP Kutná Hora

realizace rok 2002/2003

v hodnotě 3,3 mil. Kč

Výstavba rybníka Vlkaneč,

realizace r. 2005

v hodnotě 1,6 mil. Kč

Výstavba rybníka Nepoměřice – okr.Kutná Hora

investor : Obec Nepoměřice

realizace r.2000

v hodnotě 3,1 mil. Kč

Odbahnění rybníka Radvančice

realizace rok 2003

v hodnotě 0,6 mil. Kč

Odbahnění rybníka Bílejov

realizace rok 2002/2003

v hodnotě 0,8 mil. Kč

Rybník Ostašov

investor : p.Kašpar a syn

realizace rok 2000

Poldr Vyžérky

investor ZVHS ÚP Kutná Hora

realizace rok 2001

Rybník Lochy

investor : Ing. Prášek

realizace rok 2001-2002

Vodovod Nebovidy – obec Nebovidy, okr. Kolín

vodovodní řady Js 90 a 100

realizace r. 2001 – 2002

v hodnotě 1,3 mil. Kč

Vodovod Přišimasy – obec Přišimasy, okr. Kolín

vodovodní řady vč. vodojemu s ATS 2×100 m3 a odpadu 200.

realizace r 2000

v hodnotě 11 mil. Kč

Kanalizace Golčův Jeníkov – I. etapa, okr. Havlíčkův Brod

stoky z želbet.potrubí a integrovaným spojem vč. oddělovačů.

realizace r. 2000

v hodnotě 2,4 mil. Kč

Vodojem Chabeřice – obec Chabeřice, okr. Kutná Hora

realizace r 2002

v hodnotě 2,2 mil. Kč

Odbahnění rybníka Mančice

realizace rok 2009/2010

v hodnotě 1,8 mil. Kč

údržba a úpravy toků :

Úprava toku Bylanka – okr. Kutná Hora

investor ZVHS ÚP Kutná Hora

realizace r 2002

v hodnotě 1,4 mil. Kč

Revitalizace toku Čertovka – okr. Kutná Hora

investor ZVHS ÚP Kutná Hora

realizace r. 2003

v hodnotě 1,3 mil. Kč

Údržba toku Beránka

investor ZVHS ÚP Kutná Hora

realizace rok 2002/2003

v hodnotě 1 mil. Kč

Údržba HMZ toků – okr. Kutná Hora, Kolín

investor ZVHS ÚP Kutná Hora

realizace 2004

v hodnotě 800 tis. Kč

Protierozní opatření Rašovice, okr. Kutná Hora

investor SMS Praha, ÚP Kutná Hora

kanalizace z bet. potrubí Js 1200 vč.protierozních zách.opatření

realizace r. 2001

v hodnotě 1,8 mil. Kč

pozemní stavby

Výstavba Domu s pečovatelskou službou v Miskovicích – vč.komunikací a zámkových dlažeb

Obec Miskovice

realizace r 2003 – 2004

v hodnotě 19 mil. Kč

Stavba rodinného domu Bohdaneč

Mgr Kraus

realizace 2003-2004

v hodnotě 2,6 mil Kč

Rekonstrukce fasády vč. stavebních úprav – Okresní úřad

Kutná Hora

realizace r 2001-02

v hodnotě 4 mil. Kč

Stavební úpravy bezbariérového přístupu pro tělesně postižené –

Městská knihovna Kutná Hora

realizace r 2003

v hodnotě 450 tis Kč

Rekonstrukce bytové jednotky v ulici Benešova -

Městský úřad Kutná Hora

realizace r 2003

v hodnotě 300 tis Kč

Výstavba rodinného domu Bohdaneč – Ing. Prchal,

projektant p. Sobíšek

Novostavba s podkrovím z tradičních materiálů,

realizace r. 2001-02

v hodnotě 3,25 mil. Kč

Rekonstrukce domu v Kutné Hoře, ul. Na Sioně -

p.Hlavatý, starosta města

Celková rekonstrukce

realizace r. 2002

v hodnotě 3,1 mil. Kč

Subdodávka pro f. BOSTAS s r o. Ml.Boleslav

Zimní stadion Kutná Hora – zemní a betonářské práce

realizace r. 2002

Subdodávka pro f. BOSTAS s r o. Ml.Boleslav

12 BJ Kutná Hora – Nemocnice -

realizace r. 2002 – 2003

Výstavba Palírny Bohdaneč – kompletní stavba na klíč vč.

vnitrozávodní komunikace a terénních úprav

realizace r 2001-02

v hodnotě 6,5 mil. Kč

Rekonstrukce domu Komenského nám. 39, Kutná Hora

manželé Piskačovi

projektant Ing. Jelínek

Kompletní rekonstrukce byt.jednotek vč.spol.podkrovních prostor ke komerčním účelům,

realizace r 2002.

v hodnotě 2,7 mil. Kč

Výstavba Haly LESS a.s. Bohdaneč a stavební objekty

pro technologii,

realizace r 2001-02

v hodnotě 4,3 mil. Kč

Rekonstrukce rodinného domu Zbraslavice – Hanouskovi

projektant p. Chlumský

Kompletní rekonstrukce I. NP a podkroví vč. zateplení fasády, dokončení realizace 1999.

Při zřizování půdní vestavby bylo nutné staticky zajistit obvodové zdivo přepínacími táhly

prům. 160 mm zakotvenými do zdiva a zajištěny sváry.

realizace r. 1999

v hodnotě 1,8 mil. Kč

Výstavba dvougeneračního rodinného domu Želivec- Brtník,

dr.Vlček,

projektant Ing. Vokolek

Stavba z tradič.zdících materiálů vč.sklepních prostor a využití podkroví pro bytové účely.

(2 bytové jednotky 4+1 a 2+1). Zateplení celého objektu bylo provedeno z vnitř.prostor.

Bylo nutné provést protiradonové opatření.

realizace r. 1999

v hodnotě 2,15 mil. Kč

Přestavba hasičské zbrojnice na dvě bytové jednotky

obec Bohdaneč

projektant p. Čapková

Úprava prostor II. NP na bytovou jednotku 3+1 a podkroví využití na byt 3+1 –

sádrokarton vč.zázemí (garáže,sklepy) a zateplení fasády,

realizace r 2000

v hodnotě 1,65 mil. Kč.

Rekonstrukce Fotoateliér Valoušek – Palackého nám. Kutná Hora

projektant K.Hlavatý

Kompletní rekonstrukce v centru města vč.fasády,

NP 200 m2 pro potřeby ateliéru

NP 250 m2 – bytové prostory. Statika stávající části historického objektu byla

zajištěna táhly prům. 200 zakotvených do nově budovaných želbet.věnců

realizace r. 1999

v hodnotě 3,2 mil. Kč

Rekonstrukce historického domu – Husova čp. 111, K.Hora

projektant p. Franěk

Rekonstrukce spočívala zástavbou proluky po demolici stáv.objektu na želbet.desce.

I.NP 80 m2 – obytné prostory a sociální zařízení

II.NP-podkrovní prostory 70 m2 – sádrokarton, dokončení

realizace r. 1999 vč.fasády.

v hodnotě 1,93 mil. Kč

Přestavba rodinného domu Kutná Hora – Kaňk,

Drahorádovi

projektant Ing. Nepraš

Přístavba k rodinnému domu vč. podsklepení a využití podkrovních prostor ke komerčním

účelům

realizace 2003

v hodnotě 2,0 mil Kč

Rekonstrukce domu Komenského nám. 21, K. Hora vč. fasády a střešního pláště,

manželé Klofáčovi

realizace 2000

v hodnotě 2,1 mil. Kč

Obnova fasády Palackého nám. 90, K.Hora (PIZZERIA)

realizace 1999

v hodnotě 650 tis. Kč

Nástavba rodinného domu Kutná Hora – Sedlec, Fialovi

projektant Ing. Vokolek

Nástavbou rodinného domu byla vytvořena byt.jednotka 3+1 (85m2).

realizace r. 2000

v hodnotě 1,6 mil. Kč

Obnova fasády a střešního pláště domu Mincířská ul., Kutná Hora („Kuchyňka“),

realizace r 2000

v hodnotě 600 tis Kč

Rekonstrukce sociálního zařízení a rekonstrukce administrativních budov ČKD

Kutná Hora

realizace 1999

v hodnotě 2,15 mil. Kč

Rekonstrukce sociálního zařízení a rekonstrukce administrativních budov ČKD

Kutná Hora

realizace 2002

v hodnotě 0,5 mil. Kč

Rekonstrukce topení a stavební úpravy Auly a tělocvičny ZŠ Žižkov v Kutné Hoře

práce jako subdodávka pro firmu PLYNOTOP Kutná Hora,

realizace r. 1999

v hodnotě 2,8 mil. Kč

Výstavba výrobní haly f. GRAPA s r o. Kutná Hora

vč. sociálního zázemí,

realizace r. 1999

v hodnotě 2,4 mil. Kč

Rekonstrukce historického domu čp. 100 – Malešov

Při rekonstrukci vazby domu a střešní krytiny bylo nutné staticky zabez budovaných

želbet.věnců vč. hloubkového vyspárování a vyklínování trhlin ve stěnách a klenbách.

realizace r. 1999

v hodnotě 2,3 mil Kč

Rekonstrukce 10 bytových jednotek – Nemocnice Kutná Hora

Městský úřad Kutná Hora

realizace r 2006

v hodnotě 8 mil Kč

Nástavba rodinného domu – Praha

Aleš Háma

realizace r. 2007

v hodnotě 3 mil. Kč

Rekonstrukce .. bytovek – Trebišovská ul. Kutná Hora

Městský úřad Kutná Hora

realizace r 2003

v hodnotě 3 mil Kč

Rekonstrukce základní školy – Kostelec nad Černými lesy

Městský úřad Kostelec nad Černými lesy

realizace r 2005

v hodnotě 17 mil Kč

Novostavba 12 B.J. – Kutná Hora

Bouwfonds ČR

realizace r 2007 – 2008

v hodnotě 20 mil Kč

Novostavba 44 B.J. – Kutná Hora

VBD Pardubice

realizace r 2007 – 2008

v hodnotě 40 mil Kč

Rekonstrukce Zimního stadionu Kutná Hora – stavební část

ČKD Chlazení Choceň

realizace r 2008

v hodnotě 7 mil Kč

Přístavba Hotelu U Kata – Kutná Hora

Ing. Kolář

realizace r 2009 – 2010

v hodnotě 15 mil Kč

Výstavba fotovoltaické elektrárny Milčice – stavební část + montáž

Photon energy

realizace r 2009

v hodnotě 2 mil Kč

Výstavba školní družiny – ZŠ Žižkov Kutná Hora

Město Kutná Hora

realizace r 2009

v hodnotě 8 mil Kč

Rekonstrukce čistírny důlních vod – Kutná Hora Kaňk

DIAMO s.p.

realizace r 2009

v hodnotě 7 mil Kč

Výstavba Výrobní Haly – Poděbrady

Polycomp a.s.

realizace r 2009 – 2010

v hodnotě 15 mil Kč

Rekonstrukce „sokolovny“ – obec Církvice

OÚ Církvice

realizace r 2010 – 2011

v hodnotě 7 mil Kč

Informační centrum Sedlec – Kutná Hora

realizace rok 2010

v hodnotě 3 mil. Kč

vodohospodářské stavby, inženýrské sítě

Kanalizační přípojky Kaňk

realizace 2006

v hodnotě: 6,7 mil. Kč

Kanalizační přípojky Malín

realizace r. 2005

v hodnotě: 7 mil. Kč

Venkovní kanalizace a vodovod – „Jazuitská kolej“ Kutná Hora

realizace r. 2005

v hodnotě: 3 mil. Kč

Venkovní kanalizace a vodovod „Bazény Kutná Hora“

realizace r. 2005

v hodnotě: 1,5 mil. Kč

Retenční nádrž – Foxconn CZ Kutná Hora

Silnoce Čáslav

realizace r 2007

v hodnotě 3 mil Kč

Kanalizační řady – Pecka – Miletín

PSVS

realizace r 2009

v hodnotě 6,5 mil Kč

Rekonstrukce teplovodu Kutná Hora

EVČ Pardubice

realizace r 2009

v hodnotě 8 mil Kč

Výstavba rybníka Vlkaneč,

realizace r. 2005

v hodnotě 1,6 mil. Kč

Odbahnění rybníka Mančice

realizace rok 2009/2010

v hodnotě 1,8 mil. Kč

údržba a úpravy toků :

Úprava toku ZKT Mrlina – okr. Nymburk

investor Povodí Labe

realizace r 2010 – 2011

v hodnotě 3,6 mil. Kč

pozemní stavby :

Rekonstrukce 10 bytových jednotek – Nemocnice Kutná Hora

Městský úřad Kutná Hora

realizace r 2006

v hodnotě 8 mil Kč

Nástavba rodinného domu – Praha

Aleš Háma

realizace r. 2007

v hodnotě 3 mil. Kč

Rekonstrukce základní školy – Kostelec nad Černými lesy

Městský úřad Kostelec nad Černými lesy

realizace r 2005

v hodnotě 17 mil Kč

Novostavba 12 B.J. – Kutná Hora

Bouwfonds ČR

realizace r 2007 – 2008

v hodnotě 20 mil Kč

Novostavba 44 B.J. – Kutná Hora

VBD Pardubice

realizace r 2007 – 2008

v hodnotě 40 mil Kč

Rekonstrukce Zimního stadionu Kutná Hora – stavební část

ČKD Chlazení Choceň

realizace r 2008

v hodnotě 7 mil Kč

Přístavba Hotelu U Kata – Kutná Hora

Ing. Kolář

realizace r 2009 – 2010

v hodnotě 15 mil Kč

Výstavba fotovoltaické elektrárny Milčice – stavební část + montáž

Photon energy

realizace r 2009

v hodnotě 2 mil Kč

Výstavba školní družiny – ZŠ Žižkov Kutná Hora

Město Kutná Hora

realizace r 2009

v hodnotě 8 mil Kč

Rekonstrukce čistírny důlních vod – Kutná Hora Kaňk

DIAMO s.p.

realizace r 2009

v hodnotě 7 mil Kč

Výstavba Výrobní Haly – Poděbrady

Polycomp a.s.

realizace r 2009 – 2010

v hodnotě 15 mil Kč

Rekonstrukce „sokolovny“ – obec Církvice

OÚ Církvice

realizace r 2010 – 2011

v hodnotě 7 mil Kč

Informační centrum Sedlec – Kutná Hora

realizace rok 2010

v hodnotě 3 mil. Kč